Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


Urzad Dzielnicy W-wa Rembertow

mapa Rembertowa

  Nasz adres 

ul. Kordiana 31, 04 - 451 W-wa,
tel. 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Biuletyn informacyjny  

„Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia LEPSZY REMBERTÓW” to pismo wydawane okazjonalnie przez Stowarzyszenie LEPSZY REMBERTÓW, informujące o planowanych spotkaniach i wydarzeniach, zagadnieniach wpływających na warunki życia w Rembertowie, a także o działalności Stowarzyszenia.

Biuletyn ma też zachęcać mieszkańców do dyskusji o tematach lokalnych z sąsiadami, poprzez fora internetowe i korespondencję z redakcją.
W rozwoju społeczności lokalnej szczególnie ważną rolę odgrywa dostęp do informacji i przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w ważnych sprawach lokalnych, a także bieżące zbieranie wszelkich uwag i wniosków. Z tego właśnie powodu z pismem staramy się docierać bezpośrednio do mieszkańców Rembertowa.

Kolportaż pisma odbywa się poprzez członków i sympatyków Stowarzyszenia, pismo jest dostępne w wybranych punktach handlowych i usługowych na terenie Rembertowa. Pismo jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane publikacją na łamach Biuletynu własnych tekstów prosimy o przesyłanie ich na adres redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji oraz zmiany tytułów w nadesłanych materiałach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Adres do korespondencji:
Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia LEPSZY REMBERTÓW

Redakcja:


ul. Kordiana 31,
04 - 451 Warszawa,
e-mail: biuro@lepszyrembertow.pl

Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone