Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


strona Urzedu Dzialnicy Rembertow

mapa Rembertowa

 Nasz adres 

ul. Kordiana 31,
04 - 451 Warszawa,
tel. 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Złóż wniosek lub skargę  

Mając szereg doświadczeń z władzą w Rembertowie zachęcamy Państwa do składania wniosków i w razie potrzeby skarg.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Jesli masz pomysły czy spostrzerzenia napisz wniosek lub skarge i wyślij ją na adres: biuro@lepszyrembertow.pl

Twój wniosek lub skarge niezwlocznie przekazemy na pismie do adresata, poprzez naszych radnych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie miesiąca właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
Kiedy otrzymamy odpowiedz umiescimy ja na tej stronie internetowej i przeslemy do ciebie poczta elektroniczną.

Czekamy na wnioski i w razie potrzeby - także skargi.

W celu ułatwienia i zwiększenia skuteczności załatwiania spraw osobiście w urzędzie dzielnicy Rembertów poniżej przekazujemy Państwu przydatne przepisy dotyczące składania skarg i wniosków.

pobierz

Wnioski i skargi

2013

24. 10. 2013


List mieszkanki Rembertowa
W dniu 14.10.2013 r. Pani Anna - mieszkanka Rembertowa napisała do nas w sprawie likwidacji przystanku autobusowego "PKP Rembertów"

Witam,

   Potrzebuję pomocy, mam ogromny problem. Patrząc na Państwa Nazwę ilość osób pracujących, mam nadzieję, że znajdę pomoc w rozwiązaniu mojego problemu i przy okazji wszystkich mieszkańców Rembertowa ?!
Likwidacja przystanku Rembertów PKP w miejscu w którym jest usytuowany obecnie i umieszczenie go za zakrętem przy stacji kolejowej na terenie prawdopodobnie należącym do PKP. Moim problemem jest...

Czytaj dalej: >>>

Odpowiedź SLR z dnia 20.10.2013 r.

   W sprawie, o której Pani napisała, były uprzednio prowadzone rozmowy z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) i Zarządu Dróg Miejskich (ZDM), którzy poinformowali, że przepisy dot. dróg wykluczają umieszczanie przystanków w obrębie skrzyżowań. Z tego powodu został m.in. przeniesiony postój taksówek. Na załączonym  rysunku koncepcji przedłużenia przejścia podziemnego dla pieszych naniosłem czerwoną linią część krawędzi istniejącego przystanku autobusowego, a brązowymi kreskami postulowaną nową lokalizację.

Czytaj dalej: >>>

Rysunek poglądowy: >>>


<   <<<   2013   2010   2009     >>>   >
Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone