Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


Urzad Dzielnicy W-wa Rembertow

mapa Rembertowa

  Nasz adres 

ul. Kordiana 31, 04 - 451 W-wa,
tel. 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Działaność stowarzyszenia  

W tym dziale znajdą Państwo opinie Stowarzyszenia "LEPSZY REMBERTÓW" w kwestiach żywotnych dla mieszkańców Rembertowa.

  Działalność Stowarzyszenia  

2018

27. 09. 2018


10 pytań - 10 odpowiedzi.

Pytania naszego radnego Pana Alfreda Pogorzelskiego i odpowiedzi z Urzędu.

Nie są to wszystkie zapytania i odpowiedzi. Wszystkie są dostępne na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Warszawa-Rembertów, aby wyborcy mogli ocenić zasadność ich występowania, gdyż dotyczyły różnych spraw, ważnych dla mieszkańców Nowego Rembertowa.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

Uwagi i wnioski w postępowaniu środowiskowym dla wschodniej obwodnicy Warszawy.

Publikujwmy materiał z 16.04.2018 r. Pismo do Pana Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Uwagi i wnioski w postępowaniu o decyzję środowiskową dla budowy wschodniej obwodnicy Warszawy, w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej, na odcinku od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt" (bez węzła). Razem 14 postulatów.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

26. 09. 2018


Nasze uwagi do planu „Karolówka”.

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki nasze stowarzyszenie zgłosiło do Prezydenta Warszawy uwagi do ustaleń przyjętych w projekcie planu.
Wnioskowaliśmy m.in. o:

     1) zmianę przebiegu wschodniej linii rozgraniczającej ul. Zesłańców Polskich 1KDL w taki sposób, żeby pas drogowy nie
         przebiegał przez działki budowlane przy ul. Zesłańców Polskich, tylko przez działki publiczne drogowe. Zgodnie z
         projektem budowy ulicy Zesłańców Polskich odpowiednia szerokość pasa drogowego ma zostać uzyskana na obszarze
         położonym poza granicami planu;

     2) zmianę przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczonego symbolem 4MNU
         (położonego po południowej stronie ul. Czwartaków między ul. Paderewskiego i ul. Kadrową oraz po wschodniej stronie
         ul. Paderewskiego między ul. Magenta i ul. Czwartaków) na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony
         symbolem MN.
Nasze działania nie ograniczają się tylko do opracowania i wysłania wniosków.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

25. 09. 2018


Wschodnia Obwodnica Warszawy nas też dotyczy.

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” złożyło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku uwagi i wnioski w postępowaniu o decyzję środowiskową dla budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Nasze uwagi dot. m.in.

     1) wykluczenia korzystania z ul. Mokry Ług i pozostałych dróg na obszarze osiedla Mokry Ług dla potrzeb budowy
         obwodnicy, ponieważ nie są to ulice dostosowane do ruchu ciężkiego. Do potrzeb budowy mogą zostać zbudowane w
         ramach inwestycji drogi serwisowe wzdłuż obwodnicy;

     2) udostępnienia węzła „Poligon” do celów publicznych. Udostępnienie bezpośredniego włączenia się do trasy ekspresowej
         na węźle „Poligon” ułatwi dostęp z obwodnicy do północno-wschodniej części Rembertowa, w tym do Akademii Sztuki
         Wojennej oraz do Zielonki Bankowej;

     3) ograniczenia możliwości posadowienia wiaduktu nad torami linii kolejowej Zielonka – Rembertów i wiaduktu nad
         ul. Mokry Ług na palach, gdyż drgania podczas ich wbijania mogą naruszyć budynki mieszkalne położone w pobliżu
         budowy;

     4) uwzględnienia przejścia pod obwodnicą 200 m na wschód od torów linii kolejowej nr 449 Zielonka – Rembertów.
         Wnioskowaliśmy o wyznaczenie przejścia dla zwierząt w tej lokalizacji, które w przyszłości będzie mogło służyć dla ludzi,
         którzy zamieszkają w pobliżu i będą chcieli przejść na drugą stronę obwodnicy;
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

2013

22. 11. 2013


Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów" interweniuje w sprawie nieświecącej latarni przy Dworcu PKP

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” zwróciło się z apelem do Kacpra Pietrusińskiego Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy o poprawę skuteczności działania Urzędu Dzielnicy w sprawach dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa mieszkańców.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

Skończmy z soleniem ulic w Rembertowie wzorem innych dzielnic warszawskich!

W trosce o dobro naszej dzielnicy, jej czystość i utrzymanie niewątpliwych walorów jako miejsca zielonego i atrakcyjnego przyrodniczo.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

Protestujemy przeciwko bezmyślnemu przycinaniu drzew i ich niszczeniu

Po raz kolejny w trosce o środowisko naturalne Rembertowa, naszej zielonej dzielnicy apelujemy i prosimy o zwrócenie uwagi na barbarzyńskie działania jakich dopuszczają się czyściciele zatrudnieni w energetyce, którzy dokonują prawie co roku cięć drzew rosnących wzdłuż napowietrznych linii energetycznych biegnących ulicami Rembertowa.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

2010

22. 02. 2010


Lepszy Rembertów w sprawie projektu WOW

Przedstawiamy Państwu pytania i wnioski Stowarzyszenia Lepszy Rembertów po spotkaniu w sprawie WOW w Rembertowie, zawarte w piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

2009

04. 11. 2009


Lepszy Rembertów popiera buspasy

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym w dniu 4 listopada 2009r. poparła wprowadzanie nowych oraz wydłużanie istniejących buspasów i pasów autobusowo - tramwajowych. Stanowisko przyjęto jednogłośnie – wszyscy obecni głosowali „za”.

Przypominamy, że Komisja powstała 16 kwietnia 2009 r., a w jej skład wchodzi m.in. Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” wraz z innymi organizacjami pozarządowymi. Komisja analizuje sprawy i przyjmuje stanowiska dotyczące m.in. ekologii i wspierania rozwoju komunikacji zbiorowej na terenie Warszawy.

___________________________________________________________________________________________________

13. 10. 2009


Uwagi do projektu planu miejscowego „Zygmuntówki”

Stowarzyszenie LEPSZY REMBERTOW zgłosiło następujące uwagi do projektu planu miejscowego „Zygmuntówki”.
Więcej >>>.

___________________________________________________________________________________________________

04. 08. 2009


Lepszy Rembertów szuka rozwiązania na przyspieszenie modernizacji ciągu ulic Marsa- Żołnierska
KDS ds. transportu popiera etapowanie inwestycji

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym,
w dniu 4 sierpnia 2009r. z inicjatywy Stowarzyszenia LEPSZY REMBERTÓW przyjęła Stanowisko nr 7 w sprawie projektu modernizacji ciągu ulic Marsa -Żołnierska.

Stanowisko - poza wnioskami dotyczącymi projektu - mówi, że prowadzone prace budowlane mogą być podzielone na następujące etapy w preferowanej kolejności wykonania:
1) budowa jezdni zbierająco - rozprowadzających ul. Marsa na odcinku od km 0+000 do km 1+200, które będą pełnić rolę jezdni     głównych do czasu wybudowania estakady,
2) budowa ul. Żołnierskiej na odcinku od km 1+200 do km 4+800,
3) budowa jezdni głównej ul. Marsa (estakady) na odcinku od km 0+000 do km 1+200,
4) budowa estakady nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków.

Stanowisko przyjęto jednogłośnie - wszyscy obecni głosowali  „za”.Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone