REMBERTÓW - KOLEBKA ORŁA BIAŁEGO


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
 Trasa przewodnicka 

 OBIEKT 3 - Komenda garnizonu  

    << Poprzedni         Następny >>         >Powrót<
Slideshow Image 1 Slideshow Image 3


Z czasów carskich na terenie Akademii Obrony Narodowej przetrwało kilka murowanych budynków pokoszarowych, m.in. w al. Chruściela blok 1. i 4. W latach dwudziestych XX w. oba budynki zostały gruntowanie przebudowane m. in. dobudowano im jedno piętro oraz zmieniono elewację i okna. W jednym z nich mieściła się komenda garnizonu, w której urzędował komendant Centrum Wyszkolenia Piechoty, będący jednocześnie komendantem garnizonu. Przed powstaniem CWPiech. dowódcą poligonu artyleryjskiego i obozu Rembertów był płk Eugeniusz Hulanicki (1918-1921). W latach 1931-1936 i 1938-1939 komendantem był płk. Bruno Olbrycht, w latach?1936-1938 płk. Marian Turkowski. Obecnie mieści się tutaj kwestura.